زمان های ارسال بسته

زمان های تحویل بسته توسط فروشگاه به پست :

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴ بسته به شرکت پست تحویل می شود. (پنج شنبه تحویل به پست نداریم)

خریدارانی که احتیاج به کد رهگیری پستی بسته خود دارند بعد از ساعت ۱۶ روزی که بسته آن ها به پست تحویل شده اقدام نمایند.

زمان های تحویل بسته توسط فروشگاه به پیک :

سفارشاتی که تا قبل ساعت ۱۶ ثبت شوند همان روز تحویل پیک می شوند.

سفارشاتی که بعد از ساعت ۱۶ ثبت شوند روز بعد تحویل پیک می شوند.

زمان رسیدن بسته به دست خریدار :

پست سفارشی از زمان ثبت حدود ۳ تا ۵ روز کاری به دست خریدار خواهد رسید.

پست پیشتاز از زمان ثبت حدود ۲ تا ۴ روز کاری به دست خریدار خواهد رسید.

پیک فقط محدوده شهر تهران (شهرری و اسلام شهر و…. اطراف تهران جزء محدوده پیک نمی باشند) بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت کاری به دست خریدار خواهد رسید.

توجه داشته باشید روز کاری یعنی روزهای تعطیل جزء این زمان حساب نخواهند شد.